Close
 Previewing: Bild pa svenska 
Use the left/right red arrow controls to navigate through this ring - Click the preview image to visit the member site.
En personhistorisk sajt med texter och bilder samt länkar. Porträttgalleri, poesi, visor. De svenska kungahusen. Administreras av Visornas hemsida

A member of Historia Ringen since 11/05/2015.