Close
 Previewing: Bild pa svenska 
Use the left/right red arrow controls to navigate through this ring - Click the preview image to visit the member site.
En personhistorisk sajt med texter och bilder samt länkar. Porträttgalleri, poesi, visor. De svenska kungahusen. Administreras av Visornas hemsida
Bild pa svenska owned by: minatase
A member of Historia Ringen since 11/05/2015.